Verstopte neus & verkouden

Geen verstopte neus meer met een vernevelaar!

Hoe ontstaat een verstopte neus?

Om te weten hoe een verstopte neus ontstaat, is het belangrijk te weten hoe een neus eruit ziet en wat de verbindingen zijn naar keel en holtes.

Alle holtes en de luchtweg zijn bekleed met slijmvlies. In dit slijmvlies zitten trilhaartjes en een laagje slijm. Deze hebben meerdere functies. Het zorgt ervoor dat ongewenste stofjes en andere kleine deeltjes afgevangen worden, getransporteerd kunnen worden en dat de luchtwegen vochtig gehouden worden.

Als om welke reden dan ook een verstoring optreedt in de slijmvliezen, slijmvorming en/of de functie van de trilhaartjes is er al snel sprake van een verstopte neus.

Dit kan van tijdelijke aard zijn (verkoudheid, infectie of seizoen allergie), maar kan ook chronisch van aard zijn.

verstopte neus, griep of verkoudheid bij kinderen eenvoudig en snel verholpen met vernevelen.

In beide gevallen is het slijmvlies vaak opgezet en wordt er meer slijm geproduceerd wat vervolgens blijft zitten. Hierdoor raken luchtwegen en holtes verstopt en is er sprake van een verstopte neus.

Vernevelen tegen een verstopte neus of verkoudheid

Met een zoute nevel is er veel contactoppervlak. Het zout in de oplossing zorgt voor het loskomen van het vastzittende slijm en voor het slinken van het slijmvlies. Hierdoor kan ook de infectie verminderd worden. Het resultaat is direct merkbaar, u kunt uw neus makkelijker snuiten.

Afhankelijk van uw ongemak kunt u de behandeling zo nodig meerdere malen per dag herhalen, dit is niet schadelijk.

Bij chronische klachten is het belangrijk om regelmatig te blijven vernevelen. Gebruik de vernevelaar/inhalator meerdere malen per dag. Dit verhoogt de effectiviteit en vermindert de kans op verergering van uw klachten. Het is immers zo dat bij een chronische aandoening of een allergie de klachten van blijvende aard zijn.

verstopte neus of verkoudheid verhelpen dankzij vernevelen.

Een behandeling met een vernevelaar is bij een verstopte neus is al effectief vanaf 2 maal per dag gedurende 10 minuten per behandeling. Houdt u er wel rekening mee dat elk ongemak op de persoon een andere uitwerking heeft. Het kan dus heel goed zijn dat u juist langer of korter wilt vernevelen.

Naast het reinigen van de neus worden ook de holtes en bijholtes schoongemaakt. Een neusverkoudheid kan zich in uw holtes en bijholtes vastzetten waardoor zelfs holte-ontsteking ontstaat. Op die plaatsen heeft het vernevelen van de zoutoplossing ook een positief effect.

vastzittend slijm vernevelen bewezen effectief

Door het losmaken van het slijm worden ook de trilhaartjes ‘schoongewassen’. Wanneer er geen allergenen meer zijn (stoffen zijn die allergische reacties veroorzaken) heeft  u ook geen of heel weinig allergische reacties meer.

Behandeling van hardnekkige klachten

Voor hardnekkige klachten kan specifiek een neusdouche ingezet worden op basis van de zoutnevel. Dus niet de nadelen van hete stoom, maar het comfort en de kracht van de zoutnevel. Hiervoor kunt u de Rhino Clear gebruiken. Deze past op alle compressor vernevelaars van Flaem Nuova. ’s Ochtends vernevelen zorgt dat u de oplaadcapaciteit van de trilhaartjes weer vergroot en de dag prettiger doorkomt. ’s Avonds vernevelen betekent een rustiger en betere nachtrust.

Tip: Snuit voor en tijdens het vernevelen af en toe uw neus, zo krijgt u direct meer ruimte waardoor de zoutoplossing dieper uw holtes in kan. De duur van de verkoudheid neemt ook af wanneer u snel start met vernevelen.

fysiologische zoutoplossing
verstopte neus Iedereen lucht webshop vernevelaars