Zangers & beroepssprekers

Hou je stem in de beste conditie met de vernevelaar van Iedereen Lucht!

Zangers, artiesten, performers en andere beroepssprekers zijn volledig afhankelijk van hun stem en willen geen stemproblemen. De stem moet optimaal functioneren. Geen stem betekent immers geen optreden en teleurstelling bij de mensen die hen geboekt hebben of een kaartje hebben gekocht.

Een goede techniek (zangtechniek maar ook spreektechniek!) is een eerste vereiste om geen stemproblemen te krijgen. Hiervoor bieden allerlei zangcoaches en zangdocenten hun diensten aan. Iedereen Lucht heeft vernevelaars geleverd aan onder andere Vocal Center en diverse andere zangpedagogen, maar ook aan vele diverse artiesten

Allen hebben ervaren wat de vernevelaars van Iedereen Lucht betekenen.

Stoffige omgeving en airco's kunnen stemproblemen geven

Stemproblemen

Maar techniek alleen is niet voldoende. Een volle zaal met mensen, droge lucht uit airco’s, wisselende temperaturen, stoffige omgevingen hebben namelijk ook een negatieve invloed op de stem. Ondanks alles zal de artiest toch proberen het vlekkeloos te laten klinken en daarbij wordt regelmatig geforceerd.

Een paar keer forceren is geen probleem, maar wanneer dit vaak plaatsvindt en een structureel gedrag wordt loopt men kans op permanente beschadigingen. Er komt dan bijvoorbeeld (een waas van) heesheid over de stem en er wordt overmatig slijm geproduceerd dat weggehoest moet worden. Soms zijn de hoge noten niet meer te halen of begint men de neiging te krijgen tot schrapen. Een poliep op de stembanden kan dan  ontstaan en een overslaande stem is dan één van de mogelijkheden tot complete heesheid (afonie).

Beginnende poliepen kunnen nog aangepakt worden met logopedische therapie door logopedisten die hierin veel ervaring hebben. Maar vaak eindigt een poliep bij de KNO-arts

KNO- artsen werken bij stemproblemen samen met Iedereen Lucht

Veel artiesten maken gebruik van de diensten van enkele zeer gespecialiseerde KNO-artsen. Deze KNO-artsen hebben proefondervindelijk al gemerkt dat vernevelen met fysiologisch zout zeer heilzaam is als ondersteunende maatregel bij stemproblemen en adviseren veel artiesten ook om de stem in optimale conditie te houden door te blijven vernevelen.
Met deze KNO-artsen werkt Iedereen Lucht samen.

Vernevelen werkt dus niet alleen ondersteunend bij genezing van stemproblemen, maar werkt ook preventief. Een weekeinde met 3 of 4 optredens of 2 spreekbeurten maakt dat ook het laatste optreden perfect moet zijn. Direct voor en direct na optredens vernevelen werkt zeer goed, onderzoek heeft dat uitgewezen.

stemproblemen vernevelaar kopen

Speciaal voor artiesten en beroepssprekers die op allerlei plaatsen komen en niet altijd erop kunnen vertrouwen dat alle faciliteiten aanwezig zijn heeft Flaem Nuova een zeer complete ultramoderne vernevelaar ontwikkeld, de Wineb Go. Wij hebben deze vernevelaar vanaf de introductie in ons assortiment en samen met de fabrikant hebben wij nog kans gezien deze vernevelaar verder te verbeteren. Dat is dus het voordeel van zeer directe lijnen tussen ons en de fabrikant.

Ons advies

stemproblemen artiesten vernevelen met fysiologisch zout