Snurken

Snurkt u, uw partner of uw kind hinderlijk? Vernevelen met fysiologisch zout helpen snurken te verminderen! Lees hier hoe snurken werkt en hoe zoutnevel snurken tegenhoudt.

Wie snurkt er?

Snurken komt voor op alle leeftijden! Op oudere leeftijd snurken er echter meer mensen en is het snurkgeluid harder. Wanneer u als kind snurkte, zal de mate ook toenemen naarmate u ouder wordt.

Een aantal cijfers over de snurkers:

Meestal ontstaat het gesnurk tussen het dertigste en veertigste levensjaar. In sommige families komt snurken veel voor en begint dan meestal rond het twintigste jaar; dit ligt waarschijnlijk aan een erfelijk bepaalde nauwe keelholte.

snurken kan bij iedereen voorkomen, vernevelen helpt gelukkig
  • Ongeveer één op de tien kinderen snurkt
  • Op volwassen leeftijd snurkt ongeveer één op de vijf mannen en één op de tien vrouwen elke nacht

Hoe ontstaat snurken?

Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg. Ergens tussen de ingang van uw neus (neusgaten) en uw stembanden (begin van de luchtpijp) wordt het krap.

Bij de meeste snurkers zit de vernauwing achter de huig (de overgang van de neus- naar de keelholte) of in de keelholte áchter de tong. Bij een kleiner aantal snurkers is de neusholte te nauw.

Wanneer u inademt via vernauwde luchtwegen ontstaat er druk in keel. Het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte worden naar elkaar toe gezogen. Ze gaan trillen en veroorzaken het snurkgeluid.

U kunt snurken vergelijken met het leeglopen van een opgeblazen ballon. Er stroomt veel lucht heel snel door een nauwe doorgang met als gevolg dat dit nauwe deel gaat trillen en een snerpend geluid maakt.

vernevelen helpt bij slaapproblemen

Omstandigheden die snurken bevorderen

Het gesnurk wordt bevorderd door omstandigheden die het deel van de luchtweg tussen de neusingang en de stembanden nauwer maken.

U kunt van nature een lang en vrij slap zacht gehemelte en huig hebben.

Vanwege het ouder worden en door oververmoeidheid verslappen de spieren van het zachte gehemelte, de huig en de tong. Verslapte spieren trillen makkelijker. Bij oudere mensen wordt het slijmvlies van de keelholte ook dikker door de ophoping van vetweefsel, waardoor de doorsnee van de luchtweg kleiner wordt.

Ook bepaalde medicijnen (slaapmiddelen, kalmerende middelen) verminderen de spanning in deze spieren waardoor ze verslappen

Irritatie van de keel door roken kan de wand van de keelholte verdikken en daardoor de doorgang nauwer maken.

Met name bij kinderen komt vaak een vergrote keel- en/of neusamandel voor, waardoor ze gaan snurken

snurken bij jong en oud, vernevelen biedt uitkomst

En uiteraard kan er sprake zijn van een te nauwe neusholte door zwelling van het neusslijmvlies (bij verkoudheid en allergie), door poliepen (dit zijn met vocht gevulde uitstulpingen van het neusslijmvlies) of door scheefstand van het neustussenschot. Er ontstaat dan een te lage luchtdruk in de keelholte bij het inademen.

Snurken verminderen

Gelukkig kunt u het hinderlijke gesnurk verminderen! Vernevelen met fysiologisch zout helpt bij het verwijden van de doorgang en bij het herstellen van het slijmvlies. Het wordt stugger en minder dik. Daardoor zal het snurken verminderen of zelfs in sommige gevallen geheel verdwijnen.

Bij ernstig snurken dient u naar een tandarts of orthodontist te gaan. Hij/zij kan namelijk een beugel plaatsen die de onderkaak in ene andere positie zet (MRA = mandibulair repositie apparaat). Als dat ook niet helpt moet u mogelijk zelfs naar een KNO-arts pf kaakchirurg. Deze arts kan met operatief ingrijpen de onderkaak anders positioneren

Een levensbedreigende vorm van snurken is slaapapneu. Hierbij krijgt de persoon in kwestie zuurstofgebrek omdat de ademhaling in zijn geheel stokt. Vaak krijgen deze mensen een apparaat dat met veel tegendruk (8 tot 9 bar) zuurstof toedient gedurende de nacht.

Veelal werkt vernevelen ook in deze ernstige gevallen als ondersteunende maatregel zeer goed en verlicht het al de klachten. Vlak voor het slapen gaan vernevelen zorgt voor een betere nachtrust

snurken Iedereen lucht webshop vernevelaars