Zoutnevel voorkomt besmetting

Vernevelen voorkomt besmetting!

Bacteriën en virussen in de adem.

Ieder mens die aan het woord is hoest kleine druppeltjes vloeistof uit, de zogenaamde bio-aërosolen. Veel van deze bio-aërosolen zijn ‘geladen’ met bacteriën of virussen. Deze bio-aërosolen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van diverse ziektes zoals verkoudheid, diverse vormen van griep tot tuberculose.

Uit onderzoek van een Duits-Amerikaans team[1] kwamen een aantal zeer opmerkelijke zaken naar voren:

  • Slechts de helft van de bevolking is verantwoordelijk voor 98% van de druppelinfecties.
  • Vernevelen met fysiologisch zout vermindert voor ongeveer 72% de hoeveelheid met ziektekiemen geladen druppels. 6 minuten inhaleren beperkt dit risico gedurende een periode van 6 uren.

De slijm-producerende cellen waarmee de luchtwegen en holtes zijn bekleed veranderen onder invloed van de fysiologisch zout-nevel van oppervlaktespanning. Dit natuurkundig effect zorgt ervoor dat er minder, maar wel grotere druppels ontstaan. Deze grotere druppels kunnen nauwelijks of niet meer uitgeademd worden door hun omvang. Het risico van besmetting is daarmee beperkt.
De conclusie was helder: vernevelen met fysiologisch zout is een eenvoudige, goedkope maar zeer effectieve manier om het risico van verspreiding van besmettelijke ziekten via droplet infectie te verminderen.  Zonder bijwerkingen of interactie met andere geneesmiddelen en onafhankelijk van welke ziektekiem dan ook.[1] D.A. Edwards, J.C. Man, P. Brand, J.P. Katstra, K. Sommerer, H.A. Stone, E. Nardell, G. Scheuch: Inhaling to mitigate exhaled bioaerosols, PNAS Dec 14, 2004, vol. 10, no. 50, 17383 – 17388