Bewezen effect bij vastzittend slijm

De vernevelaar helpt echt bij vastzittend slijm!

Sputummonsters

Bij onderzoek aan de luchtwegen bij astma-patiënten is het noodzakelijk om sputummonsters te krijgen. Het krijgen van deze monsters is lastig, omdat het ophoesten van vastzittend en/of taai slijm ook kan leiden tot erge aanvallen. Het is dan noodzakelijk het vastzittend slijm op te lossen.

Protocol

Er is onderzoek gepleegd[1] naar het opstellen van het juiste protocol voor het gebruik van fysiologisch zout bij vastzittend slijm. Men wist al dat fysiologische zoutnevel goed werkt bij het slijm oplossen.

Onder toezicht van de onderzoekers kregen 47 volwassenen een verneveling met fysiologisch zout (0,9%) door middel van een ultrasone vernevelaar. Alle deelnemers hadden een matige tot ernstige exacerbaties. COPD exacerbaties versnellen de achteruitgang in longfunctie, verhogen het risico op hospitalisatie en dood en veroorzaken  aanhoudende aantastingen van de gezondheidstoestand. In 87% van de gevallen kon in de onderzoekssituatie direct sputum worden gekregen voor verder onderzoek.

Conclusie

De conclusie was helder: vernevelen met fysiologisch zout is zeer effectief bij het nemen van een sputum monster en dus bij het oplossen van vastzittend slijm.

Met andere woorden: wetenschappelijk is bewezen dat vernevelen met fysiologisch zout slijm losmaakt en ophoestbaar maakt. Mensen met verminderde mogelijkheden tot ademhalen door veel vastzittend slijm en opgezwollen slijmvlies hebben baat bij het vernevelen met fysiologisch zout.

[1] Safety of sputum induction with isotonic saline in adults with acute severe asthma, P. A. B. Wark, J. L. Simpson, M. J. Hensley andP. G. Gibson. Article first published online: 7 JUL 2008. Source: Clinical & Experimental Allergy. Volume 31, Issue 11, pages 1745–1753, November 2001

Een bewerking van dit artikel is hier te downloaden.